Eerste Hulp Bij Dyslexie (EHBD) in de klas (bron:Dyslexie-express)

 

Eerste Hulp Bij Dyslexie (EHBD) in de klas.

Dyslexie en gedrag
25% van alle leerlingen met ADHD en ADD heeft ook dyslexie (Shaywitz, 2003). Er bestaat dus een sterke relatie tussen ADHD/ADD en dyslexie. Omdat gedrag eigenlijk altijd het eerst opvalt, wordt dyslexie bij “drukke” leerlingen niet altijd op tijd onderkend. Want hoe kun je nou goed leren lezen als je continue afgeleid bent?
Andersom kan het ook zijn dat leerlingen met dyslexie symptomen vertonen van hyperactiviteit en ongeconcentreerdheid. Dit heeft effect op de taak- en werkhouding van deze leerlingen.
Het volgende valt dan op:
•Ongestructureerd, inadequaat en vluchtig taakgedrag
•Ongestructureerde, inadequate en vluchtige werkhouding
•Onvoldoende werkverzorging
•Onvoldoende vaardigheden voor zelfsturing
•Onvoldoende doorzettingsvermogen
•Onvoldoende concentratie
Indien de combinatie ADHD/ADD en dyslexie bij een leerling is gediagnosticeerd (dit noemt men comorbiditeit), dan heeft deze leerling dus geen enkelvoudige ernstige dyslexie en wordt de diagnostiek en begeleiding van dyslexie niet vergoed door de gemeente. Indien de ADHD/ADD onder controle is en de hardnekkigheid in de lees- en/of spellingachterstand niet meer hier terug naar toe is te leiden, dan kan er in sommige gevallen alsnog een vergoeding plaatsvinden. Dit geldt alleen voor leerlingen tot 13 jaar.
Let dus goed op bij lees- en spellingproblemen van leerlingen met ADHD/ADD. Er kan écht sprake zijn van dyslexie! En let goed op bij leerlingen met dyslexie. Er kan écht sprake zijn van ADHD/ADD. Maar symptomen hiervan zien we in ieder geval bij veel leerlingen met dyslexie terug. Ze hebben dan ook hard onze hulp nodig bij structureren en plannen van hun schoolwerk.

 

Neem contact op met Kinder-Krachtig. De Kernvisie methode kan de kinderen helpen in het onderwijs. Voor deze begeleiding is geen dyslexie verklaring nodig.

Door de Kernvisie methode eigen te maken kunnen de kinderen en jongeren zelfstandig en vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet. www.kinder-krachtig.nl of mail johanette@kinder-krachtig.nl