>>>Heeft uw kind ook problemen bij een CITO- of schooltoets????

Rond deze periode worden veel CITO en/of schooltoetsen afgenomen.

De meeste kinderen komen hier prima doorheen maar voor sommige kinderen is dit een enorme opgave. Veel tranen, angst en buikpijn zijn het gevolg.                    

Is dit voor u als ouder herkenbaar?

Dan kan het zijn dat uw kind met zijn “rechterhersenhelft” informatie opslaat. Deze kinderen worden ook wel de zgn. beelddenkers genoemd.

Beelddenkers zijn vaak gevoelig (kinestetisch) en slaan de lesstof op in hun visueel geheugen terwijl het onderwijs is ingericht op het auditief (horen) en digitaal verwerken van de lesstof. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met automatiseren, lezen, schrijven, spelling, rekenen en topografie. Maar ook komen faalangst en verminderd zelfvertrouwen vaak voor. Het kind denkt dat ie dom of stom is. Al snel wordt gesproken over een leerstoornis als dyslexie, dyscalculie, ADD of ADHD. Maar niks is minder waar, deze kinderen hebben een andere leerstijl en een talent!!!

Johanette Beereboom begeleidt de kinderen en jongeren in haar praktijk Kinder-Krachtig met De Kernvisie methode. Deze methode maakt gebruik van het talent van kinderen, namelijk het visueel geheugen. De Kernvisie methode gaat van alfabet naar woordbeelden en via tafels en rekensommen naar het leren van grote stukken tekst middels mindmapping en ook komen de vreemde talen zo nodig aan bod. Door het visueel leren opslaan van (woord)beelden kunnen de kinderen zich de stof eigen maken. Johanette leert de kinderen de techniek van de Kernvisie methode, zodat zij deze zelfs jaren later nog kunnen toepassen. Het resultaat? Door het kunnen hanteren van een andere leermethodiek realiseren ze een grote verbeteringen in hun leerresultaten en gaan ze vol “kracht” en zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet.

De Kernvisie methode is een kortdurend coachingstraject. Door middel van een intakegesprek wordt er gezamenlijk gekeken of de methodiek de gewenste effectiviteit gaat opleveren. Daarna volgen tussen de 5 en 7 coachingsessies, verdeeld over een periode van 3 à 4 maanden. De Kernvisie methode is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs is deze methode ook zeer geschikt. Er wordt dan specifiek aandacht besteed aan plannen/organiseren, mindmappen en het leren van vreemde talen. Dit traject kan vaak na 4 sessies worden afgesloten.

Vanaf maart 2016 begeleid Kinder-Krachtig ook kinderen (niet alleen de beelddenkers) in de overstap van groep 8 naar de brugklas en jongeren in het voortgezet onderwijs. Zij kunnen individueel of in groepsverband leren plannen/organiseren, concentreren en motiveren, snel lezen, mindmappen etc. Op deze manier komen ze “makkelijker” door het voorgezet en hoger beroeps onderwijs.

Om zoveel mogelijk ouders en kinderen in hun “kracht” te zetten geeft Johanette het hele jaar 2016 kosteloos presentaties op scholen, kinderopvang en clubs.