>> De rechtsgeoriënteerde leerstijl

Bron: Krachtig anders leren

Schermafbeelding 2015-11-25 om 09.26.24Wanneer ik spreek over visueel/kinesthetisch ingestelde mensen, dan heb ik
het over mensen, waarbij het visuele denken gecombineerd met het
kinesthetische (gevoelsmatige) denken favoriet is. Wij noemen dit ook wel de
rechtsgeoriënteerde leerstijl.
Het is een groot misverstand, dat deze mensen uitsluitend visueel zouden
denken. Het denken is een samenspel van visueel, auditief, kinesthetisch en
auditief digitaal (rationeel) denken.
Visueel/kinesthetisch ingestelde mensen – rechtsgeoriënteerde denkers ‐ zien bij alles wat zij denken
een beeld voor ogen. Over het algemeen praten rechtsgeoriënteerden snel. Dit komt omdat zij deze
beelden moeten omzetten in woorden. Er komt echter niet één beeld voorbij, maar er komen er wel
1300 voorbij in een minuut. Daar onze praatsnelheid maximaal 200 woorden kan verwerken, probeert
de rechtsgeoriënteerde, door sneller te praten, dit verschil te compenseren. Hij maakt veel gebruik van
armbewegingen en mimiek om iets uit te drukken. Hij zal soms woorden en zinnen overslaan, die hij in
zijn hoofd wel zegt, waardoor hij niet door iedereen direct verstaan en begrepen wordt. Hij heeft vaak
moeite om het beeld in woorden uit te drukken en gebruikt daardoor het begrip ‘dinges’ of ‘je weet wel’
nogal eens. Hij drukt zich ook uit in termen, waarin het gericht zijn op beelden duidelijk hoorbaar is. Zo
zal hij het hebben over: ‘Ik zie het wel zitten’, ‘Zie dat je wel’, ‘Zo heb ik het nog niet bekeken’ en ‘Kijk,
dat zit zo…’.
Kenmerken
De rechtsgeoriënteerde persoon is creatief en een initiatiefnemer, maar ook
iemand, die als het ‘nieuwe’ eraf is weer iets nieuws gaat zoeken. Hij maakt
vaak niet af waar hij mee bezig is. Er gebeurt veel in het hoofd van een
visueel ingestelde persoon. Hij wordt daardoor vaak als chaotisch ervaren;
door zichzelf en zijn omgeving.
Voor iemand die rechtsgeoriënteerd is ingesteld, is lichaamstaal een
belangrijk communicatiemiddel. Bij anderen let hij vooral op de mimiek,
houdingen en bewegingen.
Wanneer je een rechtsgeoriënteerd persoon iets wilt uitleggen, doe dit dan in combinatie met pen en
papier, zodat hij kan zien wat je bedoelt.
Specifieke kenmerken van mensen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl, hij / zij:
 Is fysiek zeer gevoelig, heeft vaak acuut gehoor en intense reacties op felle geluiden.
 Heeft een zwak besef van tijd.
 Heeft moeilijkheden met spellen en klok lezen.
 Is extreem gevoelig voor kritiek en is emotioneel zeer gevoelig.
 Heeft een zwak handschrift. Heeft moeite om tussen de lijnen te schrijven.
 Neemt de pen heel hard vast en drukt heel hard op de pen bij het schrijven.

Write a Reply or Comment