Kinder-Krachtig en de Mgr.Scholtensschool hebben dezelfde visie voor kinderen

Kinder-Krachtig en de Mgr.Scholtensschool hebben dezelfde visie, zoeken naar de talenten en de kracht van ieder kind. Dit kwam heel duidelijk naar voren tijdens de verkennende gesprekken die Kim Schreurs, directeur van de Mgr.Scholtensschool en Johanette Beereboom van Kinder-Krachtig samen hebben gevoerd.

“Hoe kunnen wij de kinderen kracht geven en elkaar versterken”, dat was de vraag. Deze versterking vindt met ingang van 19 februari a.s. plaats op Mgr.Scholtensschool. Op alle vrijdagen zal Johanette aanwezig zijn op de Mgr.Scholtensschool om daar kinderen te begeleiden die problemen ondervinden in het onderwijs. Deze kinderen hebben problemen met o.a. automatiseren, spelling, rekenen, tafels, schrijven en topo. Hierdoor ontwikkelen ze vaak faalangst en krijgen ze verminderd zelfvertrouwen. Heel vaak hebben we dan te maken met een is een visueel, kinestetisch (gevoelig) kind. Hij of zij slaat de informatie anders op dan dat het onderwijs het aanbiedt. In de volksmond noemen we ze vaak “beelddenkers”. Door gebruik te maken van het visuele talent kan het kind wel meekomen in de klas. Dit wordt geleerd met de Kernvisie methode. Deze begeleiding betreft een persoonlijke begeleiding en is op kosten van ouders en begeleiders maar wordt door de leerkrachten van de Mgr.Scholtensschool ondersteund waardoor een zo goed mogelijk resultaat wordt bereikt. Kinderen van andere scholen die ook begeleidt willen worden met De Kernvisiemethode zijn natuurlijk ook op deze vrijdag van harte welkom op de Mgr.Scholtensschool. Lukt dit niet dan kan begeleiding ook op andere dagen bij Johanette in de praktijk of bij de kinderen thuis in Wolvega of Amsterdam.

Naast bovenstaande begeleiding geeft Johanette training aan kinderen (individueel en/of in groepsverband) om de stap van groep 8 naar de brugklas te maken, zij noemt dat  “Een brug bouwen”. Deze training bestaat uit 5x 1,5 uur en leert de kinderen hoe ze moeten plannen en organiseren, hoe ze spreekbeurten of presentaties kunnen geven, helpt bij faalangst, motivatie, concentratie en ontdekken wat je leerstijl is.

Een aanvullend onderdeel is de training Leren, leren maar dan wel op je eigen manier met jouw talent. Deze training is met name bedoeld voor kinderen vanaf de 2e klas VMBO, HAVO en VWO.

Binnenkort staan de data op de website